Anmälan till årsmötet 2021

Tidpunkt: Kl 18.00 tisdagen den 13 april 2021


Formalia inför digitala årsmötet
Anmälan sker senast fredagen den 2 april


Eventuella årsmötesfrågor behöver vara styrelsen tillhanda 2 dagar före årsmötet
Inkomna frågor hanteras därefter inom respektive årsmötespunkt

Röstlängden upprättas genom anmälan och närvaro under digitala årsmötet
Justering av protokoll utförs av två årsmötes deltagande medlemmar

Röstning under digitala årsmötet hanteras enligt följande:
Ja röst anses bifalla röstning utan "handuppräkning"
Nej röstning markeras som "handuppräkning" och noteras av ordförande

Om du vill nå styrelsen slå en signal eller e-posta
Ordförande: Tapio Helminen, 0708-121222
Vice ordförande: Pasi Syrjänen, 072-0407145
Kassör: Björn Wintler, 070-9211941
Sekreterare: Erika Hallkvist 0763-16 59 92
Ledamot: Håkan Ortsäter, 070-3952914
Ledamot: Leif Martinsson, 070-6372028
captcha
Reload

Om du inte fått en bekräftelse inom ett dygn?

Skicka ett SMS till mobilen 0708-121222
Kontakta ordförande Tapio Helminen

© 2019 Copyright