Nominering av revisor inför årsmötet 2024
Villaägarna Nyköping Oxelösund

Nominering inlämnas inlämnas 14 dagar före årsmötet


Slå gärna oss en signal eller e-posta


Valberedningen
Sammankallande: Daniel Åhlin, 070-5857221
Valberedning: Anneli Carlén
captcha
Reload

Om du inte fått en bekräftelse inom ett dygn?

Skicka ett SMS till mobilen 0708-121222
Kontakta ordförande Tapio Helminen

© 2019 Copyright