Inlämna motion inför årsmötet 2024
Villaägarna Nyköping Oxelösund

Inlämna motion 20 dagar före årsmötet


Slå gärna oss en signal eller e-posta


Ordförande: Tapio Helminen, 0708-121222
Vice ordförande: Pasi Syrjänen, 072-0407145
Kassör: Björn Wintler, 070-9211941
Sekreterare: Erika Hallkvist 0763-16 59 92
Ledamot: Sten Nordlander, 0705-21 09 85
Ledamot: Håkan Ortsäter, 070-3952914
Ledamot: Leif Martinsson, 070-6372028
Size limit for each file is 1.5 MB

Om du inte fått en bekräftelse inom ett dygn?

Skicka ett SMS till mobilen 0708-121222
Kontakta ordförande Tapio Helminen

© 2019 Copyright